Alle takstmenn her er medlemmer i NTF,

Norges største takseringsorganisasjon

Våre medlemmer er ledende i sin bransje på utførelse av takseringsoppdrag i Oslo og Akershus.
Vi tilbyr det meste av takstrelaterte oppgaver.
Copyright © 2014 NORGES TAKSERINGSFORBUND - Avdeling Oslo og Akershus. All Rights Reserved.